พอดีจะใชงาน netmeeting ที่มากับxpนะครับไว้ควบคุมเครื่องเพื่อนที่อยู่อีกจังหวัดนึงรบกวนสอบถามวิธีเซ็ตทั้งเครื่องเราและเครื่องเพื่อนหน่อยนะครับ..ขอบคุณครับ