คือ ผมโหลด เกม จาก Cosmo มา

แล้ว เค้าบอกให้ ลงแพท 1.2 แล้ว Crack

ตอนผมลง แพท 1.2 แล้วเป็นแบบนี้ ผมใช้ Vista

http://upload.bluegy.com/show.php?d4...e2270267b8.jpg