มีขายในไทยปะครับ พอดีมี Apogee GTX อยู่ แต่จะใส่ AM2 อะครับ

http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=22666