ระหว่าง LG W2261V-PF กับ Samsung T220 เอาตัวไหน ดี
แล้วค่า 16:9 กับ 16:10 แตกต่างอย่างรัย