ซื้อกาดร์ TV Tuner ราคาไม่เกิน 1000 บาทครับ
ติดต่อ 0891415099 บอยครับ