พี่ท่านผมเล่นเกมส์ Gears of war รู้สึกว่าเกมส์จะมืดไปอยากจะปรับให้สว่างปรับยังไงครับ