เอายี่ห้อ HP acer dell asus ราคาไม่เกิน27000
ทำงานทั่วไปหลายๆงานพร้อมๆกัน เล่นเกม ได้บ้าง