เล่นๆอยู่ไม่รู้เข้าเว็ปไรแล้วโดนตั้งค่าhomeใหม่เป็รเว็ปอื่น
ปรับกลับโดยคลิกขวาที่IEเลือกพรอพเอพร์ตี้แล้วเปลียนในhomeพอโอเคปุ๊ป เข้าIEครั้งที่1ไม่มีปัญหาhomeเป็นเว็ปที่ตั้งขึ้นมาพอเข้าครั้งที่2เป็นเหมือนเดิมเข้าหน้าเว็ปไรก็ไม่รู้
รองscan spyware แล้วก็หาไม่เจอทำงัยดีครับ