เปลี่ยนฮาร์ดดิสใหม่ จะลงวินโดว์ พอใส่แผ่น มันboot cdrom แต่มันบอกว่า
cd rom type -cdrom non emulation booting คับ