ตัวheadphone 5.1 เสียงออกสมบูรณ์ถูกต้องครับ
แต่ลำโพงตั้งโต๊ะเสียงไม่ออกเลย ไม่ว่าจะต่อข้างหน้าหรือข้างหลัง
แก้ยังไงดีครับ