S.T.A.L.K.E.R ภาค clear sky มีแบบกล่องไหมครับ

ไปดูที่เซียร์ไม่เห็นมีครับ

ไม่รู้ที่พันพิทย์มีหรือเปล่า