ขอความคิดเห็นที สวยมั้ย คับ แล้วคุณภาพ +pixelจอสี เปนยังไงมั้งคับ