ต้องการจัด Spec สำหรับเป็นเครื่อให้บริการโคโลครับ

งบ ประมาณ 20 - 25k ครับ

รบกวนผู้ชำนาญการด้วยครับ