รบกวนใครก็ได้ เน็ตแหล่ม ๆ โหลด 2 ตัวนี้แล้วอับขึ้น http://www.uploadtoday.com ให้ผมหน่อยครับ
โหลดตั้งนานแล้ว ได้ซัก 5 % มันก็หยุด โหลดใหม่ก็เป็นเหมือนเดิม
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...product=439323
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...product=439323