เพิ่มความเร็วเครื่องเท่าตัว ทำแรมเป็น Physical Drive
SuperSpeed RamDisk : เป็นโปรแกรมสำหรับทำ RAM Disk หรือการจำลอง RAM ให้เป็น physical drive เพื่อใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลเหนือกว่า Mechanical HDD ที่ใช้กันทั่วไป เพราะมีความเร็วสูงกว่ามาก

โดย RamDisk Plus นั้นสามารถทำ Backup ข้อมูลที่อยู่ใน RAM Disk เพื่อใช้ในคราวต่อไปได้ (ฝากไว้ใน HDD ปกติ และเรียกกลับมาทันทีเมื่อเปิดเครื่อง) ทำให้สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับ physical disk ปกติ

ที่สำคัญคือสำหรับคนที่ใช้ OS 32bit แต่ใส่ RAM 4GB ซึ่งจะโดนข้อจำกัดว่าตัว OS จะนำแรมมาใช้ได้ไม่ครบ (3-3.5 GB แล้วแต่อุปกรณ์ของระบบนั้น) แต่ RAMDisk Plus สามารถเข้าถึง RAM ส่วนที่เหลือ (OS นำมาใช้ไม่ได้) และนำมาใช้ทำเป็น RAM Disk เพื่อใช้ประโยชน์ได้ ทำให้สามารถใช้แรมที่มีได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

ใครที่มีแรมเยอะ แต่รู้สึกเหลือเฟือ ใช้ไม่คุ้ม แนะนำให้ลองนำไปใช้ เบื้องต้นลองใช้เป็นที่ทำ virtual memory สำหรับ Windows หรือ TEMP สำหรับ Application ต่างๆ จะช่วยให้รู้สึกว่าเรียกใช้งานได้คล่องขึ้น


Download
http://www.skupload.com/sup-er.html

ภาพตัวอย่าง
http://www.s1.skpic.com/viewer.php?i...237049371x.png

(เครดิตข้อมูล Between แห่งเว็บเพื่อนบ้าน)