คือ เวลา เล่น สงครามย่อย (skirmish)

เล่นไปได้ ประมาน 5 นาที กำลังสร้าง ฐานอยู่

จู่ๆ ก็ แพ้ เลย อะครับ ทหารตาย ฐานพัง...

เล่นทุกครั้ง เป็น ทุกครั้ง เลย

ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ช่วยหน่อยครับ

( ไม่ได้ใช้สูตร หรือ trainer ด้วย)