ชั้น 1 ถึง ชั้น 2 อะครับแบบไหนดี

ช่วยแนะนำหน่อย ราคาไม่สูง แต่ดี ครับ