ทำไมเวลากด start แล้วมันไม่ยอม start มันขึ้นสถานะ stopped ตลอดเวลาเลย