คือ หาวิธีการใช้งานไม่เจอสักทีต้องลงโปรแกรมอะไรไหม