ซื้อ Sound Blaster Live CT4760 (แจ็คทอง) มือ 2 มา ครับจะต่อออกหูฟังข้างหน้า ครับ
ไม่รู้ต่อตรงไหน