ให้พอจะมีวิธีทำตัวหนังสือ งอแบบสายรุ้งมั้งครับ หรือวิธีทำ ภาพ ตกแต่งอะไรต่างๆ หน่อยนะครับ