เข้าออนไลน์แล้วมานบอกให้อัพเดท ก็เลยไปแสวงหา patch 1.1 มาลงจนได้ ลงเสร็จเล่นไม่ได้มานบอกให้ใส่ซีดีคีย์ก็เลยไปหาอีก ได้มาทั้ง คีย์ทั้งแคร็ก ลองจากคีย์ก่อนก็ยังใส่ไม่ได้ คีย์ผิดพลาด ต่อมาลองแคร็ก ปรากฎว่าเข้าได้แค่โหลดไม่ถึงหน้ามูวี่หรือเมนูเลยก็หลุด don't send ซะงั้น สรุปว่าตอนนี้เล่นไม่ได้เลยทั้งออนและออฟ แต่ใจจริงอยากออนมากๆ เลยหาผู้รู้มาให้ข้อมูลหน่อยครับ