ผมเชื่อว่ามีคนที่ไม่รู้จักมันเยอะมาก ลองเข้าไปศึกษาดูที่
www.duracig.com