ผมซื้อมาใหม่ของ LG แล้วพอบูตเข้าวินโด้มันเข้าไม่ได้คับ มันเขียน Pri Master Hard disk S.M.A.R.T. Status BAD,Backup and Replace คับ แต่พอถอดปลั๊ก DVD ออก มันก็เข้าปกติคับ