อาการที่พบ เมื่อมีปริมาณ traffic มาก ๆ จะทำให้ firewall hang ไปเลยครับ
คืออยากจะทราบวิธีทดสอบครับ ว่าเป็นเพราะอะไร
Users 50 คนครับ
ขอบคุณครับ