ตอนลงวินโดว์ก็ไปปรับ ที่ BIOS พอมันอ่านแผ่น มัน ก็ขึ้นว่า
Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and Press a key

มันหมายความว่าไง เหรอ ครับ ไรท์ไม่ดี หรือ ข้อมูลครบ

ปล.แผ่นบูตได้