ที่ปรับvolumeทั้งสาย ของลำโพง Creative T6060 ตามรูปเลยครับ ของผมเหมือนสายข้างในมานจะขาด ตอนนี้ไม่ได้ฟังเพลง ดูหนังเลยครับ
ใครเหลือใช้หรืออย่างอื่นที่สามารถใช้ทดแทนได้ ซ่อมไงหรอครับ