รับ mp3 Sandisk Sansa clip 2G (สีชมพู) สีชมพู เท่านั้นนะครับ

ขอเป็นสภาพดีนะครับ ราคาก็ว่ามาเลยครับ