ช่วยบอกวิธีการต่อทีนะคับ

มันมีข้างหลัง 6 รู ตอนนี้เสียบ รูเขียว ทั่วไปอยู่

คือ มีลำโพงที่้บ้าน 6 ตัว ซับ 2 ตัวคับ