ช่วย หน่อยคับ.

pcsx2 เล่นผ่าน แผ่น ได้ แต่ ผ่าน iso ไม่ได้ แล้ว ภาพก็แตก เสียง ดนตรี เกม บางครั้ง ก็หาย