http://rarkar.com/th/product/4000409-HP-W2228h-KU913AA

http://rarkar.com/th/product/4000408-HP-W2007-RK284AA

ดูสเปกแล้ว ความละเอียด 1680x1050 ทำไมเท่ากันเลย

เน้นเล่นเกมส์ ท่องเนท ทำงาน
พรุ่งนี้จะไปซื้อแล้ว

20 นิ้ว กับ 22 นิ้ว อันไหนดีกว่าครับ