กำลังหาแรม DDR3 มาใส่น่ะคับ

ขอทั้ง Tripple chanel และ dual chanel เลยคับ

ถ้า dual chanel ไม่มี D9GTR ก็ช่วยเอารุ่นที่โอได้ไกลแบบ 4 GB มาด้วยนะคับ

THXTHXTHXTHXTHXTHX ^^