.......เวลาเปิดแ้ล้วพัดลมหมุนนิดนึงแต่เครื่องไม่ติด ต้องกด power แช่ไว้ ถึึงจะติด

.......ส่วนเวลาเปิดติด จะมีเสียง ช็อตๆ ที่ power supply สักพักก็ดับ


ช่วยบอกวิธีแก้ปัญหาหน่อยครับ

k8n
5200 winfast
sata1 200G
kinston ddr1 512 mb