ผมมี มี x2 5000+ black edition มานไม่ล็อกตัวคูณ ว่าจะลากขึ้นแต่ว่าใช้ PSU ธรรมดาครับ
จะไหวไหม หรือจะพัง ท่านทั้งหลายตอบหน่อยครับ