คือ บ้านผม มี 3 เครื่อง

2 เครื่อง เสียบ ได้ ปกติ เข้าเน็ตได้

แต่อีกเครื่อง เสียบแล้ว ใช้เน็ตไม่ได้

เป้นที่อ่ะไร บอกหน่อย คัฟ

ขอวิธี แก้ไร หรือ อ่ะไรต่างๆด้วยน่ะคัฟ

ขอบคุณคัฟ