คือพอดีปกติผมเคยทำแต่ใน Image Ready ของ Photoshop อ่ะคับ

แต่ว่ามันหมดอายุพอดี

และก็อยากจะลองทำด้วย adobe flash cs4 ด้วย

ใครพอจะแนะนำคร่าวๆ พอเป็นแนวทางให้หน่อยได้บ้างไหม เกี่ยวกับการสร้างภาพ Gif animation

หรือการดึงภาพใน folder ทั้งเซตมาทำเป็น ภาพเคลื่อนไหวหลายๆ frame

คือเคยทำได้แต่ใน Image Ready แต่ไม่มีวามรู้เกี่ยวกับโปรแกรม flash cs4 เลยคับ