ช่อง IDE 0 มันเอ่ออะครับจะทำไงดี

เอา HDD ใส่ ชอง ide 0 แล้ว benchmark ดู มันเอ่ออะคับ วิ่ง 2mb เอง

พอไปใส่ ช่อง Ide 1 แล้ว กลับ วิ่ง 50mb

ทำไงดีอะครับ ใส่ ide 0 พอฟังเพลงแล้วเพลงมัน สโลโมชั่นอะครับ ช่วยที่จ้า ฟังเพลงดูหนังทำไรไม่ได้เลยช้าไปหมด