โปรโมทชั่นตอนนี้
ความเร็ว / ราคา เท่าไหร่ครับ

พอดีเเฟนจะเพิ่มความเร็ว
เพราะใช้ 1 Mbps อยู่