ตอน ลง windown ใกล้จะเสร็จมันก็ขึ้นมาคับช่วยที่คับ