office 2007 รุ่นเมนูอังกฤษ จะหาตัวเซ็ทอัพให้เป็นเมนูไทยครับ.. แต่ว่าต้องเปลี่ยนสลับกลับไปเป็นอังกฤษได้ด้วย.. แล้ว office2007 ที่บอกว่าเป็นเมนูไทยที่มีให้โหลดในบิท ตัวนี้จะยังเปลี่ยนสลับได้หรือเปล่าครับ.. เคยโหลดมาตัวหนึ่งเป็นไทยได้อย่างเดียว.. ใครมีตัวเซ็ทอัพช่วยลงไว้ให้ทีครับ.. ขอบคุณครับ..