ดูตรงไหนครับ ว่าเป็น NCQ BF32 เห็นมันไม่ได้เขียนไว้นิเจ้าNCQนะ ขอความรู้หน่อยนะครับ