แรม CL 7-7-7-19 BUS 1333 กับ i7 920 ช่วย หน่อย นะ ครับ