คือว่า ผมพูดในเกมส์คนอื่นบอกว่า ฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงมันซ่า

แต่ผมมาพูดใน MSN หรือโปรแกรม อัดเสียง เสียงผมก็ไม่เห็น ซ่า หรือเป็นอะไรเลย

หรือ เป็น ใน เกมส์เท่านั้น และมี วิธีแก้ให้เสียงมันปกติ ไหมครับ