แปลงไฟล์จาก DVD เป็น VCD หนังที่แปลงออกมา มันไม่มีเสียง Audio กับ Subtitle ก็ไม่ตัวเลือก ช่วยบอกด้วยครับ

ขอบคุณครับ