ไฟล์เป็น .TBS ครับ เป็นไฟล์เดี่ยวๆ ไม่ทราบว่าต้องเอาไปวางไว้ส่วนไหนของระบบครับ จึงจะทำให้เปลี่ยน Boostscreen จาก XP เป็น ของ Win7