ก่อนหน้านี้เล่นเกมอ่ะครับ
เกมออนไลน์
แล้วจะรีเครื่อง
ไม่ติด

พัดลมดัง อ่ะครับ
จอไม่ติด
ไฟที่จอกระพริบ
ส่วนที่CPU มีไฟเขียวขึ้น แดงขึ้นบาง

เป็นที่อะไรหรอรับ