เป็นโปรแกรมตรวจสอบการทำงานและความเสถียรของระบบ เล็ก ๆ

เหมาะสำหรับ นัก OC ทั้งหลายครับ

http://www.thesycon.de/dpclat/dpclat.exe