คือจะถามว่า


ประสิทธิภาพของพัดลมรุ่นที่ว่ามันเป็นยังมั้งครับดีหรือห่วย