ผม อยู่ ลาดพร้าว ตอนนี้ ยังไมไ่ด้ 3m เลย ยัง 1m เหมือนเดิม

ทำไมมัน ไม่อัพซักที -*-