ที่เว็บhttp://*****************/notebook/190...25Mn:C002.html
ราคา17990 ไม่ทราบว่าที่พันธ์ทิพย์ราคาจะต่างกันมากใหมครับ